Bryła roku 2017 Muzeum II Wojny Światowej

Bryła roku 2017 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Bryła roku 2017 Muzeum w Gdańsku