Bryła roku 2017 Katowice Uniwersytet

Bryła roku 2017 Gdańsk
Bryła roku 2017 Liceum Wrocław