Oskar Zięta bryła NAWA

Oskar Zięta projekt NAWA na Wyspie Daliowej