Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01-321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612, REGON: 360894174 (zwany dalej: Administratorem)

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza informacyjnego na stronie https://poliszdesign.pl/

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z https://poliszdesign.pl/
- obsługi reklamacji;
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu https://poliszdesign.pl/ którym jest:
- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na https://poliszdesign.pl/
- dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach https://poliszdesign.pl/ lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na https://poliszdesign.pl/
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług https://poliszdesign.pl/ oraz TwoGecko, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
- wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
- zapewnienie obsługi usług płatniczych;
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
- prowadzenie badań i analiz https://poliszdesign.pl/ między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
- prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i oferowanych produktów
- prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora, jak również powiązanych z nim podmiotów ( „Partnerów”), w tym marketingu przy wykorzystaniu informatycznych urządzeń końcowych.
- świadczenia usług przez Administratora w ramach serwisów stanowiących własność lub obsługiwanych przez Administratora, w tym udzielania dostępu do określonych usług, produktów lub treści cyfrowych
- przekazywania informacji o proponowanych zmianach w Serwisie, w tym Regulaminu i Polityki Prywatności, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), odpowiadania na korespondencję,
- analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych. Na podstawie tworzonego profilu Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: korzystania z usług dostarczanych drogą elektroniczną. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
- marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych transmisyjnych dotyczących np. transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc świadczyć Ci usługę:

- imię, nazwisko, pesel, e-mail, telefon Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TwoGecko zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka przywatności

Zostaw nam swojego maila i korzystaj z poradnika. Dobrego dnia!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, adres e – mail przez Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01-321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612 będącym administratorem danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kolibe Paweł Kowalski z siedzibą w Warszawie 01- 321, ul. Kopalniana 22a/31, NIP: 5222473612za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez Kolibe Paweł Kowalski urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 poz. 243). Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne. Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres:

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Chcę otrzymywać informacje handlowe firm współpracujących z firmą Kolibe.

Oświadczam, że zapoznałem /łam się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuję ich treść.

PoliszDesign
PoliszDesign

Trendy tego roku przypadły
nam do gustu!


W naszym poradniku podzielimy się
z Tobą najświeższymi trendami
ze świata wnętrz!